Disclaimer

Algemeen
Verkennis Advies (Kamer van Koophandel 54325153), hierna te noemen Verkennis Advies, verleent u hierbij toegang tot verkennisadvies.nl (de Website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Verkennis Advies en derden zijn aangeleverd. Verkennis Advies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Verkennis Advies.
 
Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Verkennis Advies.
 
In het bijzonder zijn alle teksten en afbeeldingen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Verkennis Advies.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verkennis Advies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.