Overige constructies en gereedschappen

Zonnepanelen 

Steeds meer gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw) worden voorzien van zonnepanelen om op een duurzame manier in hun energievoorziening te kunnen voorzien.
 
Wij kunnen voor u een controleberekening verzorgen op uw bestaande constructies. Hiermee kan gecontroleerd worden of uw constructie voldoende restcapaciteit heeft om de extra belasting uit zonnepanelen te kunnen dragen.
 
Door onze ruime ervaring hiermee kunnen wij ook meedenken en adviseren in een opstellingsplan e.d., zodat alle aspecten in beschouwing worden genomen.
 
zonnepanelen

Hijs- en hefmiddelen, hijsgereedschappen

Hijsmiddelen dienen te zijn voorzien van een certificaat. De Arbowet verplicht het bezit van een “bewijsstuk” waarmee aangetoond kan worden dat hijsmiddel voldoet aan de gestelde eisen.
 
Wij verzorgen berekeningen  waarmee u uw hijs- en hefmiddelen en hijsgereedschappen aan de wettelijke vereisten kunt laten voldoen.  Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hijsjukken, evenaars, puienbakken, valbeveiligingen e.d.
 
Certificering kunt u zelf verzorgen of kunnen wij desgewenst voor u verzorgen.
 
hijsbalk

 

 

Ondersteuningsconstructies t.b.v. transportbanden
 

Ondersteuningsconstructie t.b.v. transportband – België